วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้ได้มางานมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้ให้โอกาสได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับครูทุกท่านที่จังหวัดสระบุรี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและตะวันออก
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์นี้สอนหน่วยต้นไม้ที่รัก เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กซึ่งได้ดึงสื่อที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้และรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียน เด็กๆก็สนุกสนานกับการเรียน การปลูกพืช การเพาะถั่วงอก

งานกีฬาสีโรงเรียนบ้านท่ามะขาม จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-4 ธันวาคม 2552 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาและเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างครู-นักเรียน และครูด้วยกันเองดิฉันได้อยู่สีเหลือง


ขบวนพาเหรดสีเหลือง

ได้รับมอบหมายงานในการทำขบวนยาเสพติด สร้างสื่อขวดเหล้าแบบ paper mache ที่อาจารย์ในโปรแกรมได้เคยสอนให้ทำโดยได้สร้างแบบให้เด็กใส่ได้ทั้งตัว

และได้สร้างสื่อบุหรี่ ยาบ้า ให้เด็กเดินรณรงค์

มีหน้าที่ตีกลองเชียร์นักกีฬา ร่วมเชียร์กับเด็กๆสนุกสนานมากๆๆๆ

งานกีฬาสีของโรงเรียนครั้งนี้ทำให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ต่างๆ ทั้งที่เคยทำและไม่เคยทำมาก่อน ทั้งเหนื่อย ทั้งสนุกสนานปนฮา เรียนรู้การเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพี่ เป็นครูที่ดีของเด็กๆๆ เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ายิ่งที่ได้รับจากครูท่านอื่นๆ และได้รับจากตัวเด็กๆโรงเรียนบ้านท่ามะขาม ทุกสิ่งที่ได้รับมาจะอยู่ในความทรงจำที่ดีตลอดไป