วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

วันที่ 30 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้จัดงานปีใหม่ ผู้บริหารอวยพรปีใหม่ให้คณะครูและนักเรียนมีซุ้มอาหารของคุณครูแต่ละท่านนำมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ให้เด็กได้จับฉลากของขวัญ ร้องเพลง