วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้ให้โอกาสได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับครูทุกท่านที่จังหวัดสระบุรี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและตะวันออก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น